k5f

Kroppen har sina skäl
Kroppslig träning har alltid varit en självklarhet för mig. Vägen har gått via olika träningsformer och ständiga utmaningar. Numera tränar jag Aikido och Yoga kontinuerligt, för inre balans och större medvetenhet.

1990 kom jag i kontakt med Ayurvedan. Då tyckte jag att det verkade svårt men nu förundras jag över enkelheten i denna gamla kunskap. Sedan 2008 arbetar jag med Ayurvediska behandlingar och Ayurvedisk hälsorådgivning.

Ungefär samtidigt som jag kom i kontakt med den Ayurvediska kunskapen 1990, började jag intressera mig för Shamanism. Jag känner mig hemma i naturen och dess läkande kraft. Hos mig finns ett stort behov av att söka inåt, läka och hela det ofullbordade och vakna till verkligheten så som den är. Sedan 2003, studerar jag shamansk kunskap genom SMSD, Sweet medicine sundance path. Min egen väg till att bli en balanserad människa i alla aspekter.

1993 levde jag sex månader i Mexico och reste runt i Guatemala i Mayafolkets fotspår. Där precis som i Indien och Nepal hittade jag en enkelhet som tilltalar mig. De äldre visa, från olika traditioner, talar om tiden vi lever i nu som en tid då människosjälens utveckling står inför en fantastisk potential att skapa en ny verklighet, en ny dröm.

Vi kan välja att fokusera på lösningen snarare än på problemet.

 

Comments are closed.

Katarina Ödman, Ayurvedisk hälsorådgivning och massage - katarina.ayurveda@gmail.com - katarinaodman.blogspot.com - +46 (0) 73-0777817
Behandlingar på: Yoga Treats, och Styrsö Gbg s skärgård, www.yogatreats.se
Foto: Bibbie Friman