Om Ayurveda

Ayurveda betyder ”kunskapen om livet” och är ett komplett medicinskt system, som har sitt ursprung från bl.a. Indien, Tibet, Nepal och Filippinerna. Kunskapen är över 5000 år gammal med fokus på att skapa hälsa och välbefinnande i kropp, sinne och själ, kroppens tre pelare.

Hela männsikan  alla aspekterk2f
En av dess främsta uppgifter är att öka medvetandet hos varje enskild individ och på så sätt förhindra obalanser i kroppen, som kan leda till sjukdom. Enligt denna syn på hälsa, är människan en integrerad del i naturen och vårt välbefinnande behöver inkludera alla områden av livet, dvs. emotionellt, fysiskt, mentalt, andligt och sexuellt.

Ayurvedan tar upp läror om människokroppen som t.ex. toxikologi, pediatrik och kirurgi, precis som i den västerländska medicinen. Skillnaden är att ayurvedan är ett holistiskt hälsosystem, där tankens kraft är viktig tillsammans med en stark förankring i livets andliga dimension.

Vilka är dina behov?
Den Ayurvediska vetenskapen lär oss att alla människor är olika och har olika behov under olika perioder. Till exempel är sallad kanske inte alltid bra och yogurt kanske inte gör gott i alla kroppar.
Ayurvedan gör oss mer medvetna om våran egen kropp och vad som händer inuti den. Man utgår från den egna fysiologiska sammansättningen och lär sig vad som är bra för just sin egen kropp och själ.

Elemental balans
Enligt Ayurveda består varje människa av olika element – luft, rymd, eld, vatten och jord. Kombinationer av dessa element ger tre olika kroppstyper – Vata, Pitta och Kapha. Genom att först balansera de elementen som ligger till grund för den egna kroppstypen, kan man sedan fokusera på att balanser hela systemet och försöka förhindra sjukdomar.

ÅRSTIDEN

Sommaren är nog dessvärre slut – i den mån vi tyckte att det var en riktig sommar. Ur ett ayurvediskt perspektiv var det ändå den tid vi kallar Pitta, förhållandevis varm och det var definitivt fuktigt. Pitta kännetecknas av bland annat fukt och värme. Nästa fas i naturen kallar vi Vata, den torra och kalla årstiden.

Även om sommaren inte varit den bästa, har många haft problem med Pitta-överskott. I vissa fall lindras det av den första köldknäppen, som visar att vi lämnar Pitta och  går in i Vata, den torra och kalla årstiden. Vi kan också se det på höstfärgerna. Både köldknäpp och höstfärger är en bra indikator eftersom det brukar falla bra samman med verkligheten i både norra och södra delen av landet.

Ät varmt, drick varmt, klä dig varmt. Det är en kommande förkylningstid. Stärk immunförsvaret.

 

Comments are closed.

Katarina Ödman, Ayurvedisk hälsorådgivning och massage - katarina.ayurveda@gmail.com - katarinaodman.blogspot.com - +46 (0) 73-0777817
Behandlingar på: Yoga Treats, och Styrsö Gbg s skärgård, www.yogatreats.se
Foto: Bibbie Friman