Om Ayurveda

Ayurveda betyder ”kunskapen om livet” och är ett komplett medicinskt system, som har sitt ursprung från bl.a. Indien, Tibet, Nepal och Filippinerna. Kunskapen är över 5000 år gammal med fokus på att skapa hälsa och välbefinnande i kropp, sinne och själ, kroppens tre pelare.

Hela männsikan  alla aspekterk2f
En av dess främsta uppgifter är att öka medvetandet hos varje enskild individ och på så sätt förhindra obalanser i kroppen, som kan leda till sjukdom. Enligt denna syn på hälsa, är människan en integrerad del i naturen och vårt välbefinnande behöver inkludera alla områden av livet, dvs. emotionellt, fysiskt, mentalt, andligt och sexuellt.

Ayurvedan tar upp läror om människokroppen som t.ex. Toxikologi, pediatrik och kirurgi, precis som i den västerländska medicinen. Skillnaden är att Ayurvedan är ett holistiskt hälsosystem, där tankens kraft är viktig tillsammans med en stark förankring i livets andliga dimension.

Vilka är dina behov?
Den Ayurvediska vetenskapen lär oss att alla människor är olika och har olika behov under olika perioder. Till exempel är sallad kanske inte alltid bra och yogurt kanske inte gör gott i alla kroppar.
Ayurvedan gör oss mer medvetna om våran egen kropp och vad som händer inuti den. Man utgår från den egna fysiologiska sammansättningen och lär sig vad som är bra för just sin egen kropp och själ.

Elemental balans
Enligt Ayurveda består varje människa av olika element – luft, rymd, eld, vatten och jord. Kombinationer av dessa element ger tre olika kroppstyper – Vata, Pitta och Kapha. Genom att först balansera de elementen som ligger till grund för den egna kroppstypen, kan man sedan fokusera på att balanser hela systemet och försöka förhindra sjukdomar.

 

Comments are closed.

Katarina Ödman, Ayurvedisk hälsorådgivning och massage - katarina.ayurveda@gmail.com - katarinaodman.blogspot.com - +46 (0) 73-0777817
Behandlingar på: Yoga Treats, och Styrsö Gbg s skärgård, www.yogatreats.se
Foto: Bibbie Friman