Om Ayurveda

Ayurveda betyder ”kunskapen om livet” och är ett komplett medicinskt system, som har sitt ursprung från bl.a. Indien, Tibet, Nepal och Filippinerna. Kunskapen är över 5000 år gammal med fokus på att skapa hälsa och välbefinnande i kropp, sinne och själ, kroppens tre pelare.

Hela männsikan  alla aspekterk2f
En av dess främsta uppgifter är att öka medvetandet hos varje enskild individ och på så sätt förhindra obalanser i kroppen, som kan leda till sjukdom. Enligt denna syn på hälsa, är människan en integrerad del i naturen och vårt välbefinnande behöver inkludera alla områden av livet, dvs. emotionellt, fysiskt, mentalt, andligt och sexuellt.

Ayurvedan tar upp läror om människokroppen som t.ex. toxikologi, pediatrik och kirurgi, precis som i den västerländska medicinen. Skillnaden är att ayurvedan är ett holistiskt hälsosystem, där tankens kraft är viktig tillsammans med en stark förankring i livets andliga dimension.

Vilka är dina behov?
Den Ayurvediska vetenskapen lär oss att alla människor är olika och har olika behov under olika perioder. Till exempel är sallad kanske inte alltid bra och yogurt kanske inte gör gott i alla kroppar.
Ayurvedan gör oss mer medvetna om våran egen kropp och vad som händer inuti den. Man utgår från den egna fysiologiska sammansättningen och lär sig vad som är bra för just sin egen kropp och själ.

Elemental balans
Enligt Ayurveda består varje människa av olika element – luft, rymd, eld, vatten och jord. Kombinationer av dessa element ger tre olika kroppstyper – Vata, Pitta och Kapha. Genom att först balansera de elementen som ligger till grund för den egna kroppstypen, kan man sedan fokusera på att balanser hela systemet och försöka förhindra sjukdomar.

ÅRSTIDEN

Vi befinner oss i gränslandet mellan Vata och Kapha, vintern håller på att gå över i vår.
Både Vata och Kapha är kalla, Vata är torr och kall (vi kan likna det vid snö) och Kapha är våtkall (kan jämföras med snösmältning och regn)

Årstidens tips:

Det är en tid när vi fortfarande behöver värme både i känslor och kropp. Värmande mat och värmande aktiviteter. Värmande kryddor. Vinterns torra kyla har behövt fett för att skydda och smörja. Nu går vi in i årstiden för rening.
Kanalerna behöver värmas och öppnas. Det gäller alla transportleder i kroppen, tarm, blodådror, lymfa och i muskler.

Det finns några klassiska sätt för detta. Motion sätter igång förbränning, cirkulation och borttransportering av slaggprodukter, Ama. Massage är ett annat sätt att åstadkomma samma sak. För att stärka lymfflödet finns veterligen inga ayurvediska örtpreparat, det är troligen endast genom motion och massage vi kan stimulera lymfsystemet.

Idealet vore naturligtvis att vi åt och levde så balanserat att vi spontant mådde bra.
Dessvärre är vår kost inte alltid det mest gynsamma och vår livsstil är för de flesta en prioritering av det som är bekvämt och tidseffektivt, på bekostnad av vårt välmående.

Vill du veta mera om Ayurveda, kontakta mig för en personlig konsultation.

 

 

 

Comments are closed.

Katarina Ödman, Ayurvedisk hälsorådgivning och massage - katarina.ayurveda@gmail.com - katarinaodman.blogspot.com - +46 (0) 73-0777817
Behandlingar på: Yoga Treats, och Styrsö Gbg s skärgård, www.yogatreats.se
Foto: Bibbie Friman